Rättegången mot fem aktivister i Förenade arabemiraten som anklagas för att ha förolämpat höga tjänstemän offentligt på ett internetforum har varit gravt orättvis. Åtalet mot dem kränker aktivisternas yttrandefrihet och saknar grund i folkrätten. Det har en internationell observatör, utsedd av sju internationella människorättsorganisationer kommit fram till.

Observatören Jennie Pasquarella är jurist med inriktning på medborgerliga rättigheter. Bland de organisationer som har utsett henne finns Amnesty International, Human Rights Watch, Index on Censorship och flera människorättighetsorganisationer i arabvärlden. Enligt organisationerna väcker Pasquarellas granskning av rättegången oro för att rättegången är politisk. De kräver att de fem aktivisterna genast och ovillkorligen friges och att åtalet läggs ned, och att Förenade arabemiraten ska inleda en oberoende undersökning av åtalsbeslutet.

Enligt Jennie Pasquarella har målet från början präglats av brister, som har gjort det gravt orättvist till åklagarens fördel. Bristerna i processen innebär att de tilltalade förvägras en rättvis rättegång.

De tilltalade har inte fått se alla dokument där åtalet mot dem specificeras och har inte fått full tillgång till all bevisning mot dem – trots att de har begärt det från domstolen upprepade gånger. De har inte heller fått träffa sina försvarare i enrum.

De fyra första rättegångssessionerna hölls inom lyckta dörrar – bara säkerhetstjänstens agenter tilläts vara närvarande.

Jennie Pasquarella anser att Förenade arabemiratens högsta domstol genomgående har behandlat åklagaren och de tilltalade olika.

Hela rapporten om rättegången