Högsta domstolen har den 3 november 2011 upphävt disciplinnämndens beslut av den 18 november 2010 om uteslutning av Curt Sandström.