Just nu, den 30 oktober – 4 november,  pågår International Bar Associations, IBA:s, stora årliga konferens i Dubai. Konferensen brukar samla omkring 5000 jurister från hela världen, för samtal och diskussioner om ett stort antal ämnen.

Planeringen inför konferensen har pågått i flera år. IBA uppger att myndigheterna i Förenade arabemiraten hela tiden har gett sitt stöd till förberedelserna. Men för fem veckor sedan meddelade Förenade arabemiratens säkerhetstjänst plötsligt att konferensen skulle ställas in, eftersom dess innehåll riskerade att skapa oro i regionen. IBA valde då att försöka förhandla med myndigheterna så att konferensen skulle kunna hållas. I ett e-brev till delegaterna vid konferensen skriver IBA bland annat: ”Vi ville inte äventyra konferensen, som skulle behandla många viktiga frågor. Samtidigt ville vi inte kompromissa om grundläggande värden som föreningsfriheten och yttrandefriheten”

Förhandlingarna blev framgångsrika, och konferensen kunde genomföras, utan förändringar av talarlistor eller krav på censur från säkerhetstjänsten. Istället ändrades rubrikerna på sex seminarier. De nya rubrikerna visar tydligare att seminarierna handlar om den internationella rätten generellt, och inte specifikt om regionens problem.

IBA beslutade själv att ställa in ett seminarium, om kvinnor och islam. Arrangörerna befarade nämligen att seminariet inte skulle locka tillräckligt många deltagare sedan man bytt rubrik på det.

IBA betraktar kompromissen som en stor framgång. ”Genom dessa åtgärder kunde vi hindra att konferensen ställdes in, och därmed skapa utrymme att diskutera många viktiga frågor i Förenade arabemiraten” skriver organisationen i sitt brev till delegaterna, och fortsätter: ”Vi har imponerats av deltagarnas engagemang och intresse för mänskliga fri- och rättigheter, social rättvisa och affärsjuridiska frågor. Det gäller också deltagare och medier från regionen.”