Internationella människorättsorganisationer slår nu larm om en planerad ändring i Kinas brottmålsprocesslag. Lagförslaget är tänkt att antas i mars 2012.

Den nya regeln i processlagen ger brottsbekämpande myndigheter rätt att hålla personer som misstänks för terrorism, allvarlig korruption eller brott mot statens säkerhet frihetsberövade på okänd ort. Myndigheterna ska inte heller vara skyldiga att underrätta den fängslades anhöriga eller advokat, om detta riskerar att skada brottsutredningen.

Lagförslaget har mött starka reaktioner både inom Kina och internationellt. 80 000 personer har lämnat synpunkter på lagen, däribland en rad framstående kinesiska jurister och människorättsaktivister.

Den internationella organisationen Human Rights Watch uppmanar nu världens jurister att försöka stoppa lagändringen. Human Rights Watch befarar bland annat att lagen kommer att användas mycket brett, eftersom brottsrubriceringarna inte är tydligt definierade eller avgränsade. Lagen ökar också risken för tortyr och framtvingade erkännanden. Den kan dessutom, enligt Human Rights Watch, komma att tillämpas på utländska affärsmän, som ofta anklagas för mutbrott och för att ha avslöjat statshemligheter.

Företrädare för den kinesiska folkkongressen har medgett att det finns ”olika uppfattningar” om lagförslaget, och meddelat att man ska fortsätta granska lagens effekter på djupet.