Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Migrationsfrågor i fokus på MR-dagarna

Kulturhuset i Stockholm, 14–15 november 2011.

På måndag i nästa vecka inleds Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, i Stockholm.

MR-dagarna ska vara en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

MR-dagarna 2011 äger rum den 14–15 november på Kulturhuset i Stockholm och Scandic Sergel Plaza. Huvudrubriken för årets MR-dagar är ”Gränslösa rättigheter? Migration, medborgarskap och mänskliga rättigheter”. Bland annat hålls ett seminarium med rubriken ”Gränsen till Europa: Vår gräns – vårt ansvar?”, med deltagande av migrationsminister Tobias Billström och Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Läs mer på MR-dagarnas webbplats!