Polisen startar en nationell satsning på att vidareutveckla arbetet mot så kallade livsstilskriminellas brottslighet. Arbetet ska pågå i tre år och ska bland annat resultera i en nationell vägledning.

Bakgrunden är ett uppdrag som polisen fick av regeringen i somras. Det syftar till att öka polisens förmåga att identifiera livsstilskriminella och vidta framgångsrika åtgärder mot deras brottslighet. 

Uppdraget innebär bland annat en nationell satsning med fokus på vaneförbrytare, där alla polismyndigheter ska genomföra operativa insatser. Dessutom ska polisen utarbeta en vägledning för arbetet med vaneförbrytare.

Så kallade livsstilskriminella har ofta ett utvecklat missbruk av alkohol eller narkotika och även annan sjukdomsproblematik. Därför betonas ett vårdande perspektiv i uppdraget. En avgörande faktor för att förhindra återfall i brottslighet är att de sociala myndigheterna agerar och tar sitt ansvar.

Uppdraget leds av Klas Johansson, länspolismästare i Halland. Rikspolisstyrelsen ansvarar för uppföljning och utvärdering av uppdraget, som ska slutredovisas i mars 2014.

I regeringsuppdraget ingår att

  • Utarbeta en vägledning för hur polismyndigheterna ska identifiera och arbeta mot livsstilskriminella.  
  • Initiera en nationell satsning mot livsstilskriminella.
  • Utvärdera satsningens arbetsmetoder och effekter.
  • Redovisa resultatet av satsningen.