Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Det gäller främst trakasserier och stöld ur fordon. Utsattheten för våldsbrott är däremot oförändrad. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterat.

Sammantaget visar delrapporten att de flesta i befolkningen inte utsatts för brott under 2010. Den mindre andel som uppger att de utsatts för brott har också minskat något sedan 2005. Men bland unga vuxna (20–24 år) är utsattheten högre. I den gruppen uppger 22 procent att de under 2010 utsatts för det som kallas brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, trakasserier eller bedrägeri). Bland övriga befolkningen är motsvarande siffra 11 procent. Utsatthet för misshandel är vanligast bland unga män (8 %) medan utsatthet för hot är vanligast bland unga kvinnor (7 %).

Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är mycket ojämnt fördelat. Majoriteten av dem som utsätts uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, medan en liten del av befolkningen rapporterar en hög upprepad utsatthet.

Delrapporten från den Nationella trygghetsundersökningen går att ladda ner på Brå:s webbplats

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU bygger på intervjuer med drygt 14 000 personer mellan 16 och 79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroendet för rättsväsendet. För andra gången publicerar Brå kapitlet om utsatthet tidigare. Resultatet från hela undersökningen publiceras i februari.