Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Valsystemet ses över

Riksdagens mandatfördelningssystem kan bli ändrat.

Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av delar av valsystemet. Kommittén ska bland annat överväga om det finns skäl att ändra reglerna om mandatfördelning vid riksdagsval.

Kommittén ska också överväga att införa krav på förhandsanmälan av partier och kandidater inför ett val och att införa ett system med utjämningsmandat i val till kommunfullmäktige i valkretsindelade kommuner på liknande sätt som i val till landstingsfullmäktige.

Dessutom ska kommittén överväga om det bör inrättas möjligheter att använda ett elektroniskt röstningsförfarande och om partierna bör få använda partisymboler på valsedlar.

Kommitténs arbete kommer att ledas av förra regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, som tidigare har varit ordförande i Valprövningsnämnden.

Kommittén ska lämna ett delbetänkande senast den 14 december 2012 och slutredovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2013.

Kommittédirektiv Översyn av valsystemet Dir. 2011:97