Ett stort antal webbplatser stängdes ned. Ett femtiotal personer greps, varav sju i Sverige. Cirka 2,4 miljoner tabletter togs i beslag. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen samverkade i en insats mot handeln med olagliga läkemedel.

Omkring 80 länder deltog i operationen Pangea IV den 20–27 september. I Sverige samverkade Tullverket, Polisen och Läkemedelsverket i operationen, som omfattade insatser mot införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Olagliga läkemedel är läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige: Produkter som innehåller läkemedelssubstanser och rena förfalskningar av godkända läkemedel.

  • Sammanlagt togs över 42 000 tabletter i beslag i Sverige under operationen. Enligt myndigheterna ser huvuddelen ut att vara dopningsmedel, potenshöjande medel och narkotikaklassade läkemedel.
  • Polisen grep sju personer misstänkta för inblandning i försäljning av olagliga läkemedel. Insatsen har bland annat varit inriktad mot fyra svenska webbplatser, från vilka det har gått att beställa potenshöjande medel och bantningsprodukter. Polisen har gjort husrannsakningar i söderort i Stockholm, i Uppsala, i Hallstahammar och i Bollnäs.
  • Samtidigt stoppade Tullverket 346 brev- och paketförsändelser med olagliga läkemedel. Av dem togs 89 i beslag medan resterande skickades tillbaka till avsändarlandet. Det är över huvud taget inte tillåtet för privatpersoner att föra in läkemedel med posten från ett land utanför EES till Sverige – oavsett vilket läkemedel det gäller.

Läkemedelsverket ska nu analysera en del av beslagen för att fastställa i vilken utsträckning de beslagtagna läkemedlen är förfalskningar. Erfarenheter från tidigare studier visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas, enligt Rikskriminalpolisen.