Det fullständiga programmet för Advokatdagarna den 13–14 oktober innehåller uppgifter om innehållet i seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter samt information om i vilka lokaler aktiviteterna äger rum.

Fullständigt program för Advokatdagarna 2011