Nu finns Advokaten 7 2011 på webben.

Läs bland mycket annat:

Hatbrott: När lag och moral krockar
Antalet hatbrott, brott motiverade av viljan att kränka någon på grund av etnicitet, tro eller sexuell läggning, minskar. I alla fall om man får tro statistiken. Men de som arbetar med frågorna talar om stora mörkertal och brister i rättsväsendets förmåga att fånga upp hatbrotten.

Om Advokatsamfundet och framtiden
Vid ingången av 2000 var antalet ledamöter i Advokatsamfundet 3 590 och antalet biträdande jurister 813. Andelen kvinnliga jurister verksamma på byråerna uppgick till 40 procent. I dag, mer än tio år senare, överstiger antalet advokater 5 000 och antalet biträdande jurister närmar sig 2 000. Sedan fyra år tillbaka är en majoritet av de biträdande juristerna kvinnor. Andelen kvinnliga advokater uppgår i dag till 23 procent, mot 18 procent för tio år sedan, skriver Anne Ramberg.

Advokatkritik mot Sollentunahäktet
Flera brottmålsadvokater riktar skarp kritik mot förhållandena vid häktet i Sollentuna. Ledningen för häktet ser allvarligt på kritiken och ska se över systemen så att de fungerar för advokater och klienter.

Olle loggade ut och återvände med lust
Processadvokaten Olle Flygt gjorde det många drömmer om. Han lämnade advokatkontoret för en längre ledighet. Han vann både insikter och arbetslust. Även byrån kan vinna på det.

Till nr 7 2011

Nr 7 2011 som pdf