Processen för att ta fram gemensamma EU-regler om rättigheter för brottsmisstänkta stöter nu på patrull. Det är fem EU-länder som gemensamt uttrycker ”allvarliga reservationer” mot EU-kommissionens utkast till direktiv om rätten till advokat i brottmålsprocessen och om rätten för anhållna personer att meddela sig med omvärlden.

De fem länderna – Frankrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Irland – anser att direktivet kan göra det svårt att genomföra effektiva brottsutredningar. De hävdar också att direktivet går längre än Europadomstolens praxis, och att det inte tar tillräcklig hänsyn till staternas olika sätt att garantera processuella rättigheter för misstänkta.  Slutligen önskar Frankrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Irland också att frågan om processuella miminiregler för misstänkta ska behandlas samtidigt som diskussionerna om rättshjälp.  

Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, är mycket oroat över de fem ländernas utspel. CCBE är mycket positivt till arbetet med att skapa gemensamma processuella minimiregler.

Läs mer om arbetet med gemensamma processuella regler för misstänkta!

Läs CCBE:s kommentarer till de fem ländernas kritik!