Amnesty International riktar i dag den 10 oktober, internationella dagen mot dödsstraffet, uppmärksamheten mot bland annat Vitryssland – det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraffet – och mot Saudiarabien, ett av de länder som avrättar flest människor.

Amnesty pekar på att det vitryska rättssystemet bryter mot internationella normer. Så många som 400 människor kan ha avrättats i Vitryssland sedan självständigheten 1991. Det finns ingen officiell statistik över antalet avrättningar, den avrättades kropp överlämnas inte till familjen och begravningsplatsen är hemlig. 

Bara i år har 58 personer avrättats i Saudiarabien. De flesta döms till döden efter mycket orättvisa och hemliga rättegångar, skriver Amnesty. Utländska medborgare, särskilt migrantarbetare, är extra sårbara i det bristfälliga rättssystemet. Oftast får de inte tillgång till en tolk och vet inte ens att de dömts till döden.

Svenska avdelningens av Amnesty International webbsida om internationella dagen mot dödsstraffet