Brottsofferjouren i Luleå inbjuder tillsammans med RFSL nord, Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen och Samverkan mot våld till en konferens.

Läs mer!