Det var rätt av en advokat att resa till häktet för överläggningar med klienten. Det anser Hovrätten för nedre Norrland, som godkänner advokatens yrkande på ersättning för tidsspillan för åtta timmars restid.

Advokaten hade överklagat ersättningen till hovrätten sedan tingsrätten satt ner hans yrkade ersättning med 18 000 kronor, ersättning som avsåg tidsspillan. Enligt advokatens överklagande var målet inte av enkel beskaffenhet, och resorna till häktet behövdes bland annat för att gå igenom kartor och skisser med klienten.

Hovrätten delar advokatens uppfattning att dessa kontakter med klienten inte kunde skötas per telefon, och beviljar därför ersättning för åtta timmars tidsspillan.

Mål nr Ö 669-11