Möte med Familjerättskollegiet kommer att äga rum torsdagen den 1 december 2011 kl. 18.00 på Piperska muren. Föredragshållaren är rättssociologen Annika Reimer från Lunds universitet.

Annika Reimer kommer att tala om handläggning av vårdnadstvister och i synnerhet om familjemedling.

Annika Reimer har gjort en enkätundersökning åt tingsrätterna om hur man ser på vårdnadstvister från deras sida. Hon har också sammanställt detta resultat och har lovat att berätta om alternativa tvistelösningar i vårdnadsfrågor.

Såväl Britt Björneke som Annika Reimer sitter med i den expertgrupp vid Södertörns högskola som utvärderar vårdnadsutredningar.

Anmälan till mötet den 1/12 2011 skall ske senast den 22/11 2011.

Utbildningstid 1 timme.

Eventuella frågor kan ställas till advokat Cecilia Runesson på tel 08-522 056 50, eller till Birgitta Hållenius på telefon 08-31 00 08.