Regeringen har utsett Dan Eliasson till ny generaldirektör för Försäkringskassan. Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Dan Eliasson är generaldirektör för Migrationsverket sedan 2006. Han har tidigare varit bland annat statssekreterare, internationell chefsförhandlare och ambassadör i Regeringskansliet.

Försäkringskassans nuvarande generaldirektör Adriana Lender kommer från den 1 oktober till dess hennes förordnande går ut den 31 december att vara generaldirektör inom Regeringskansliet.