Den 5 september ägde ett seminarium om EU-domstolen, Lissabonfördraget och skyddet för de grundläggande rättigheterna rum på Rosenbad med UD:s rättschef Anders Rönquist som moderator.

Advokatsamfundets ordförande Claes Zettermarck, vice ordförande Bengt Ivarsson och ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn deltog i seminariet.

Programmet hade följande innehåll.

Vassilios Skouris, ordförande i EU-domstolen
The Court of Justice of the European Union: an institution in constant transformation

Pernilla Lindh, domare i EU-domstolen
Human rights in the European Union

Nils Wahl, domare i EU:s tribunal (EU-domstolen)
Transparency in the case law of the Court of Justice of the European Union

Mats Melin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen
National courts and three Bills of Rights

Anna Skarhed, justitiekansler
State liability for breaches of EU law and the ECHR – from the Swedish Chancellor of Justice perspective

Ulf Bernitz, professor emeritus i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet
The role of the Charter of Fundamental Rights in a Swedish perspective