Under de närmaste nio åren ska 700 000 jurister i EU-länderna utbildas i EU-rätt. Målet är uppsatt av EU-kommissionen, och presenterades i ett policydokument i september. Utbildningen ska hjälpa domare, åklagare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister att tillämpa EU-rätten, men också bidra till ömsesidig tillit mellan de europeiska rättssystemen.

Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, är positivt till satsningen, men kommer nu att närmare granska kommissionens dokument.