Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Elektronisk kommunicering i Göta hovrätt

Göta hovrätt har antagit nya riktlinjer för e-posthantering. Enligt riktlinjerna ska hovrätten i större utsträckning kommunicera via e-post med externa aktörer. För advokater och biträdande jurister vid advokatbyråerna innebär detta att skriftväxling som huvudregel ska ske via e-post.

De nya riktlinjerna träder i kraft den 3 oktober 2011.

Mer information finns i hovrättens brev till advokater och biträdande jurister och i hovrättens riktlinjer.

Göta hovrätts brev till advokater och biträdande jurister om elektronisk kommunicering

Göta hovrätts riktlinjer för e-posthantering