Hur miljökrav och sociala hänsynstaganden i samband med offentlig upphandling ska formuleras är en fråga som är högaktuell hos många upphandlande myndigheter och enheter. Konkurrensverket belyser frågan i en ny informationsskrift.

Allt fler upphandlande myndigheter och enheter ställer olika former av miljökrav och sociala krav i samband med offentlig upphandling. För att ge mer information till upphandlare och beslutsfattare har Konkurrensverket tagit fram skriften Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Verket har distribuerat skriften till ett stort antal personer inom den offentliga sektorn och till branschorganisationer och andra intressenter.

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling ger information om aktuella lagregler och rättspraxis och om hur olika beställarkrav kan utformas utan att man bryter mot upphandlingsreglerna. En genomgång av aktuella rättsfall finns också med.

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling kan laddas ned från Konkurrensverkets webbplats