Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ökade anslag till Säkerhetspolisen

Hot från våldsbejakande extremism, terrorism och enskilda våldsutövare motiv för tillskottet.

Säkerhetspolisen får 85 miljoner kronor i ökade anslag 2012 och 55 miljoner kronor fr.o.m. 2013. De ökade anslagen ska förbättra Säpos förmåga att upptäcka och bedöma hot, öka skyddet av vitala funktioner i samhället samt utveckla Säpos förmåga att reducera hot och sårbarheter.

Bakom tillskottet ligger enligt justitieminister Beatrice Ask hot från våldsbejakande extremism, terrorism och enskilda våldsutövare, illustrerat bland annat av självmordsattentatet i Stockholm förra året samt bombattentatet och dödsskjutningarna i Norge.