Domstolarna får 15 miljoner kronor i ökade anslag för 2012 och 30 miljoner kronor per år från och med 2013. Det kommer regeringen att föreslå i årets budgetproposition. Anslagen ska öka domstolarnas möjligheter att upprätthålla en god säkerhet i domstolslokalerna, bland annat genom att anställa fler ordningsvakter och installera fler larmbågar för att förhindra att till exempel vapen tas in i domstolslokalerna.

Förslagen har sin grund i utredningen Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78). Domstolsverket har beräknat att den säkerhetsnivå som föreslås i utredningen skulle kräva 90 miljoner kronor i investeringskostnader och ett årligt anslag om 75 miljoner kronor.