Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen (ICJ) ordnar ett seminarium om att processa om mänskliga rättigheter i svensk domstol.

Seminariet handlar om mål i svensk domstol där Europakonventionen och andra internationella MR-konventioner har åberopats och berörts av domstolarna. Genom fallstudier får deltagarna kompetens att kunna företräda klienter inom området.

Medverkande föreläsare är Stellan Gärde, förbundsjurist, och Petra Hertzfeldt Olsson, jur. dr i offentlig rätt, Uppsala universitet

Tid: den 28 september kl. 12.30–16.30

Plats: ICJ:s kansli, Järntorget 78, 2 tr, Stockholm

Kursavgift: 2 000 kr inkl kursmaterial och kaffe

Anmälan: Till Svenska Avdelningens kansli, e-post secretariat@icj-sweden.org senast den 20 september.