Justitieminister Bestrice Ask utlovade idag en översyn av processreformen En modernare rättgång. Reformen, som genomfördes år 2008, innebär bland annat att alla förhör i tingsrätten filmas, för att sedan spelas upp i hovrätten. Syftet är bland annat att hovrätterna i större utsträckning ska grunda sin prövning på samma material som tingsrätterna.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar regeringens initiativ.

Advokatsamfundet är positivt till många delar med EMR, men har också pekat på problem med reformen. Bland annat har hovrätterna, enligt Advokatsamfundet, varit allt för restriktiva med att tillåta omförhör, vilket kan äventyra rättssäkerheten för de tilltalade. Advokatsamfundet efterlyste därför i ett brev till justitiedepartementet redan 2009 en översyn av EMR.

Till utredare har regeringen utsett tf. hovrättspresidenten KG Ekeberg. Ekeberg ansvarade också för den utredning som låg till grund för EMR.

Läs regeringens direktiv till utredningen!

Se inslaget om en översyn av EMR på Rapport! 

Läs Advokatsamfundets brev till Justitiedepartementet! 

Läs mer om Advokatsamfundets kritik mot reformen i tidskriften Advokaten!