Advokatsamfundet reagerar på att åklagarna får ergonomiska stolar i domstolarna, medan tilltalade och advokater får fasta karmstolar.

Enligt uppgifter som Advokatsamfundet har fått möbleras nya rättegångssalar med olika möbler för olika aktörer i domstolen. Domare och åklagare får stolar som går att justera i höjd- och sidled, medan övriga platser möbleras med fasta karmstolar. Fasta stolar finns därmed på platserna för den som är tilltalad för brott – och som alltså är åklagarens motpart – och för den tilltalades advokat.

I ett brev till Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad frågar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg om det är riktigt att möbleringen i de nya förhandlingssalarna har beslutats av Domstolsverket centralt, och om vilka skäl som i så fall har legat till grund för beslutet.

Advokatsamfundet anser att det rör sig om en bemötandefråga som kan sända oönskade signaler till den tilltalade, och att möbleringen är en arbetsmiljöfråga som är lika angelägen för advokater som för rättens övriga aktörer.

Advokatsamfundets brev till Domstolsverkets generaldirektör om möbleringen i domstolarnas förhandlingssalar