Advokaten nr 3 2012, länk till detta nummer

Läs bland annat om:

Pro bono: Advokater i det godas tjänst
Intresse för pro bono-arbete, ideellt, samhällsnyttigt arbete, ökar starkt i advokatkåren, inte minst bland de unga. Många advokatbyråer har under de senaste åren dragit igång samarbete med olika ideella organisationer, eller startat egna pro bono-projekt. Erfarenheterna är positiva, och många talar om att advokatrollen stärks och fördjupas av samhällsengagemanget.

Några tankar om advokatyrket
och Advokatsamfundet
Ett starkt och enat advokatsamfund behövs fortfarande - men också enskilda advokater behöver göra sig hörda i samhällsdebatten, skriver generalsekreteraren.

Timkostnadsnormen: Statskontorets förslag får kritik
Den nuvarande beräkningsmodellen för ersättning till rättsliga biträden bör överges. Samtidigt ska dagens nivå användas som grund för framtida beräkningar av ersättning till rättsliga biträden.

Terroristjakten som spårade ur
I oktober 2010 var ett terrorattentat nära att inträffa i Göteborg. Åtminstone var polisen övertygad om det. En omfattande insats drogs igång mot de misstänkta terroristerna. Men allt blev fel.

Till nr 3 2012