Vittnen och misstänkta förhörs inte regelmässigt, och fokus läggs på det enskilda brottet i stället för att se till kvinnans totala livssituation. Kunskapen om hedersrelaterat våld är ojämn inom Polisen. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram i samarbete med Polisen. Den är ett led i deras insatser för att utveckla arbetet med hedersrelaterat våld.

Studien visar bland annat att polisen håller färre förhör än man borde. Ofta förhörs varken misstänkta eller vittnen. Kvinnan som gjort anmälan blir förhörd, men vanligen bara en gång. Det behövs fler förhör, eftersom det kan ta tid innan hon känner sig trygg och vågar prata om det hon varit med om.

Enligt utredaren Emma Ekström, som har genomfört studien missar polisen många gånger att uppmärksamma att det handlar om hedersrelaterat våld och ställer enbart frågor om det anmälda brottet.

De polisutredningar rörande kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld som Brå studerat, visar att det behövs tydligare rutiner för arbetet. Det finns också behov av utbildning i bemötande och hur polisen ska hantera utredningar med inslag av hedersrelaterat våld. En av rekommendationerna som Brå lämnar är därför att Polisen skapar en nationell resursgrupp som kan bidra till att ytterligare förbättra spridningen av den kunskap som finns i dag.

I studien framkommer att det är få hedersrelaterade ärenden som kommer till polisens kännedom. Brå beräknar att det rör sig om runt 300 anmälningar på ett år. En viktig uppgift för polisen är enligt Brå att få fler av de utsatta kvinnorna att göra en polisanmälan.

Rapporten kan laddas ner på www.bra.se