Åklagarmyndigheten har, efter samråd med bl.a. Advokatsamfundet, tagit fram en handbok om bemötande av brottsoffer. Handboken finns att ladda ner på Åklagarmyndighetens webbplats.

Till handboken.