Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Förvaltningsrätten i Falun för handläggningstiden i ett mål om sjukersättning.

Den totala handläggningstiden sedan anmälaren överklagade Försäkringskassans beslut var drygt ett år och sju månader. Under den tiden hade målet legat färdigberett, klart för avgörande, i nästan ett år och fem månader.

Målet kom in till förvaltningsrätten i juli 2010 och bedömdes som färdigberett den 5 oktober 2010, men rätten avgjorde inte målet förrän genom en dom den 28 februari 2012.

JO noterar att omorganisationen 2010, då länsrätterna i Gävle och Falun slogs samman till Förvaltningsrätten i Falun, kan ha medfört påfrestningar och haft negativ inverkan på handläggningstiderna. Men även med beaktande av detta är det oacceptabelt med en så lång handläggningstid som fallet har varit här, skriver JO i sitt beslut och riktar kritik mot handläggningstiden.

JO uttalar också i beslutet att uppgifterna från en rådman och enhetschef i förvaltningsrätten – att balansläget i domstolen är en utmaning och att det är en lång väg kvar till att klara det mål som regeringen har satt upp om handläggningstider på sex månader i förvaltningsdomstol – är oroväckande. 

JO:s beslut (dnr 524-2012)