International Bar Associations Human Rights Institute, IBAHRI, ska nu analysera hur ekonomisk brottslighet, och i synnerhet skattefusk, bidrar till fattigdom och brott mot mänskliga rättigheter i världen. För att undersöka detta har IBAHRI tillsatt en grupp, bestående av ledande akademiker, skatteexperter och advokater. Gruppen höll nyligen sitt första möte i London.

Enligt IBAHRI saknas det tidigare undersökningar om sambandet mellan ekobrott och fattigdom och mänskliga rättigheter.

Läs mer om undersökningen på IBA:s webbplats!