I många fall tar det längre tid för rättsväsendet att hantera ungdomsbrott än vuxnas brott – trots att lagen om unga lagöverträdare kräver särskild skyndsamhet vid utredningar av ungdomsbrott. Det visar rapporten Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Brå har gått igenom rättsväsendets hantering av ungdomsärenden genom databasen för Rättsväsendets uppföljningssystem (RUS). Brå har också granskat förundersökningsprotokoll och intervjuat personer i rättsväsendet. Resultaten av undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan länen när det gäller handläggningstid och utredningarnas kvalitet.  Den sexveckorsfrist som finns i ungdomsärenden överskrids i majoriteten av fallen. 
 
Enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ungdomsärenden hanteras särskilt skyndsamt. Men enligt Brås utredare tar handläggningen i många fall längre tid när ungdomar är misstänkta för brott än när vuxna är misstänkta.
 
Brå har granskat utredningarna av ett typiskt ungdomsbrott närmare: misshandel utomhus. Resultaten visar flera förbättringsmöjligheter. Enligt Brå tar det för lång tid innan vittnen förhörs. Sedan en förundersökning har inletts tar det i genomsnitt tio veckor innan ett första förhör med den misstänkte hålls. Brås rapport visar att län med kortare handläggningstid i ungdomsutredningar av misshandel utomhus har högre personuppklaring, och där leder utredningarna oftare till åtal. 
 
Brå presenterar några exempel på hur handläggningen av ungdomsbrott kan bli effektivare:

  • Högre kvalitet i skadedokumentationen
  • Snabbare förhör med fler vittnen
  • Mer noggranna förhörsprotokoll
  • Snabbare kommunikation med e-post och sms
  • Bättre kunskap om lagstiftningen om ungdomsbrottsutredningar för poliser i yttre tjänst 

Brås rapport Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden i PDF-format