Dagens polisorganisation med 21 myndigheter, Rikspolisstyrelsen och SKL garanterar varken rättssäkerhet och kontroll eller effektivitet. Det konstaterar Advokatsamfundet i sitt remissvar på betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13).

Advokatsamfundet skriver i remissvaret att det, precis som utredningen redovisat, visserligen finns risker med en nationell polisorganisation. Sammantaget talar dock mycket för att en ny sammanhållen polismyndighet skapar bättre förutsättningar för kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Advokatsamfundet säger därför ja till förslaget om att bilda en nationell myndighet, Polismyndigheten.

Advokatsamfundet skriver också i sitt remissvar att Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, inte bör utgöra en del av den nya polismyndigheten, utan bilda en egen myndighet. Samfundet är också kritiskt mot förslaget att den demokratiska insynen i polisens arbete enbart ska skötas av politiker.

Till Advokatsamfundets remissvar.

En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13).