Den europeiska avdelningen av internationella familjerättsorganisationen International Academy of Matrimonial Lawyers, IAML, utlyser för tredje gången en uppsatstävling för unga familjerättsadvokater.

Årets ämne är: "Is it possible to devise a pre-nuptial agreement which will prove effective throughout Europe - identify positives and pitfalls?". Uppsatsen ska bestå av mellan 2000 och 3000 ord, och kan skrivas på svenska. Vinnaren belönas med 1000 euro. Priset delas ut vid IAML:s årliga möte, som hålls i Salzburg, Österrike, i maj 2013. Tävlingsbidragen ska vara inkomna till IAML senast den 31 januari 2013.

Läs mer!