Internationella rapporter av bland annat Amnesty och Human Rights bekräftar att västsahariska människorättsförsvarare är särskilt utsatta för kränkningar av sina grundläggande fri- och rättigheter och att fall av misshandel, tortyr, långa häktestider och summariska rättegångar är vanligt förekommande.

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen bedriver sedan ett antal år tillbaka rättegångsobservationer i Västsahara för att tillgodose att rätten till en rättvis rättegångs efterlevs och kommer vid detta seminarietillfälle även att rekrytera nya observatörer.

Seminariet hålls onsdagen den 5 december kl 18.00–20.00 på ICJ-S kansli på Stora Nygatan 26, 2 tr. Fika serveras från kl 17.30.