Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Spanska advokater protesterade mot domstolsavgifter

Demonstrerade på gatorna i Málaga.

Den 27 november demonstrerade omkring 2 000 advokater och andra jurister på staden Málagas gator mot den nya lagen om domstolsavgifter, ley de tasas judiciales, som den spanska regeringen har infört.  

Demonstrationen hade utlysts av advokatsamfundet i provinsen Málaga, Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Advokatsamfundets dekan Francisco Javier Lara Peláez kallade lagen ”en attack på rättsstaten” och förklarade att det är första gången någonsin som samfundet har organiserat en demonstration.

Den nya lagen innebär att domstolsavgifter på 50–750 euro tas ut för rättsliga förfaranden. Enligt Málagas advokatsamfund innebär lagen att grundläggande rättigheter som likhet inför lagen och rätt till ett effektivt rättsmedel direkt skadas.

– Advokatkåren kan inte sitta tyst när grundläggande medborgerliga rättigheter skadas, och det är vår plikt att försvara de rättigheterna, sade Lara i ett anförande. Han avslutade:

– Lagen innebär att det införs en rättvisa för de rika och en annan för de fattiga.

Protestmarschen fick stöd av det nationella spanska advokatsamfundet Consejo General de Colegios de Abogados.