Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vitryske advokaten Pavel Sapelka får CCBE:s människorättspris 2012.

MR-förkämpe som har hotats av regimen.

Den vitryske advokaten och människorättsförkämpen Pavel Sapelka tilldelas Rådets för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) människorättspris för 2012.

Pavel Sapelka har spelat en viktig roll i att uthålligt och modigt kämpa för mänskliga rättigheter i Vitryssland. Han har stött en kampanj för att avskaffa dödsstraffet i Vitryssland – det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff.

Sapelka har också varit försvarare för medlemmar av den politiska oppositionen och politiska fångar i Vitryssland.

Pavel Sapelka fortsätter att arbeta med juridik trots att myndigheterna har hotat honom upprepade gånger, och trots att han har uteslutits ur Minsks advokatsamfund på grund av påtryckningar från staten. Nu arbetar Sapelka som konsult åt människorättscentret Vjasna med stöd åt den vitryska regimens offer och deras familjer. Vjasna tvingas arbeta underjordiskt, eftersom myndigheterna vägrar att erkänna det som organisation.

CCBE vill med sitt människorättspris uppmärksamma insatser av en advokat eller advokatorganisation som har uppvisat enastående engagemang och uppoffringar för att upprätthålla grundläggande värden, och som har hedrat advokatkåren genom att upprätthålla de mest högtstående värderingar i sitt yrkesmässiga och personliga uppträdande på människorättsområdet.

Engelsk översättning (från ryska) av Pavel Sapelkas tal

Mer information om CCBE:s människorättspris