Advokaten 1 2012 omslag

Läs bland annat om

Rättshjälpen
Rättshjälpen ska vara det yttersta skyddsnätet i rättsfrågor, och en garant för allas rättstillgänglighet. Men nu signalerar både advokater och företrädare för myndigheter i rättsväsendet att rättshjälpssystemet är i otakt med tiden. En alltför låg inkomstgräns, kombinerad med hårda villkor och undantag i rättsskyddsförsäkringarna, ställer allt fler utan rättsligt bistånd när de hamnar i tvist.

Om rättsväsendets ansvar
Flera händelser under det gångna året avslöjar inte bara enskilda misstag, utan också allvarliga systemfel i rättsväsendet, skriver generalsekreterare Anne Ramberg.

Ödmjuk pristagare tog emot utmärkelse
Den 29 november 2011 delades Stockholm Human Rights Award ut för tredje gången. Aryeh Neier tog emot priset på sina egna och George Soros vägnar vid en ceremoni på Advokatsamfundet i Stockholm.

Brister i miljöprocessen gällande havsbaserade vindkraftverk
Det pågår en omfattande utbyggnad av vindkraften i Sverige, inte minst den havsbaserade vindkraften. Många intressen berörs vid de mycket stora projekten. Men det är svårt för den enskilde att komma till tals i de komplicerade tillståndsprocesserna. Advokat Per Malmer pekar på olika brister och problem i miljöprocessen.

Till nr 1 2012

Nr 1 2012 som pdf