Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet på Svensk juriststämma

Diskuterade tystnadsplikt och PT i kammarrätten.

Just nu, den 8–9 februari, pågår Svensk juriststämma i Stockholm. Vid stämman medverkar ett antal advokater som föreläsare inom många skilda områden.

 

Lena Frånstedt Lofalk och Bo Ahlenius vid etikseminariet.
Lena Frånstedt Lofalk och Bo Ahlenius vid etikseminariet.

 

Under stämmans första dag, den 8 februari, arrangerade också Advokatsamfundet ett eget välbesökt seminarium med rubriken ”Advokatetik – tystnadspliktens omfattning”. Seminariet leddes av Disciplinnämndens ordförande advokat Lena Frånstedt Lofalk och förre ledamoten i disciplinnämnden advokat Bo Ahlenius. Föreläsarna guidade genom advokaternas tystnadsplikt och vad som skiljer den från andra yrkesgruppers.

Senare på eftermiddagen deltog också Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing i en paneldebatt om ”Prövningstillstånd i kammarrätt” med underrubriken ”Balansen mellan kraven på prövningstillstånd och rättssäkerheten”. Debatten leddes av förre ordföranden och justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher.

 

Sten Heckscher
Sten Heckscher

 

I panelen fanns, förutom Maria Billing, också advokat Börje Leidhammar, som liksom Maria Billing var skeptisk till tanken på att införa ett generellt prövningstillstånd i kammarrätterna. Betydligt mer positiva var Thomas Rolén, president för Kammarrätten i Stockholm, och Margareta Åberg, president i Kammarrätten i Göteborg och tidigare lagman i förvaltningsrätten i samma stad.

 

Maria Billing, Börje Leidhammar, Margareta Åberg och Thomas Rolén.
Maria Billing, Börje Leidhammar, Margareta Åberg och Thomas Rolén.

 

Diskussionen kom främst att handla om skattemål, och åsikterna om fördelar och nackdelar med prövningstillstånd var delade. Till slut enades paneldeltagarna ändå om att förvaltningsprocessen behöver reformeras på en rad olika sätt, och att prövningstillstånd kan vara en av dessa reformer. Varken Maria Billing eller Börje Leidhammar var dock beredda att säga ja till en sådan reform redan nu.

Även nätverket Hilda medverkade vid Juriststämman med ett seminarium. Läs mer på Hildas webbplats!