Regeringen genomförde år 2010 en omfattande reform som syftade till kraftigt skärpta straff för allvarliga våldsbrott. För att följa upp att syftet med reformen har uppnåtts har regeringen nu lämnat ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) att utvärdera reformen.

Reformen var en av de största straffskärpningsreformerna någonsin och syftade till kraftiga höjningar av straffen för allvarliga våldsbrott, såsom mord och dråp, allvarligare misshandelsbrott och sexualbrott, människorov och olaga frihetsberövande, fridskränkningsbrott, rån och åtskilliga andra brottstyper.

Brå ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2014.