Den 1 februari tillträdde Erik Wennerström tjänsten som generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Han är den åttonde chefen i ordningen sedan Brå startade 1974.

Erik Wennerström är 49 år. Han anställdes i Regeringskansliet 1990 och disputerade år 2007 i juridik på avhandlingen The Rule of Law and the European Union. Under många år har han arbetat med rättsväsendefrågor på Justitiedepartementet, Folke Bernadotteakademin, i EU-kommissionen och senast som folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet.