Nu har webbplatsen European Criminal Justice Observatory slagit upp portarna. Sajten ska vara en mötesplats och en källa till kunskap för brottmålsadvokater över hela Europa. Här finns utbildningsfilmer, information i aktuella frågor och möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan advokater.

Till European Criminal Justice Observatory.