Frankrike bröt mot såväl artikel 13 (rätten till effektiva rättsmedel) som artikel 3 (förbudet mot tortyr) när man snabbehandlade en sudanesisk mans asylansökan. Det fastslog Europadomstolen den 2 februari i en dom.

Den klagande är en sudanesisk man, som i december 2008 tog sig in i Frankrike olagligt, med förfalskade dokument. Han greps för detta, och dömdes till en månads fängelse för brott mot utlänningslagstiftningen. Därefter skulle han utvisas. Mannen ska hela tiden ha begärt att få lämna in en ansökan om asyl, och hävdat att han utsatts för förföljelse i hemlandet, men inte fått gehör för sin önskan.

Mannen överklagade utvisningen till förvaltningsdomstolen, men fick små möjligheter att förbereda förhandlingen. Domstolen avvisade överklagandet, och noterade att den klagande inte hade ansökt om asyl.

Först när mannen placerades i förvar inför utvisningen fick han möjlighet att ansöka om asyl. Hans ansökan behandlades enligt den snabbprocess som Frankrike, liksom många andra europeiska länder, tillämpar i vissa fall. Efter ett snabbt förhör fick den asylsökande mannen avslag på sin ansökan. Han överklagade.

Myndigheterna började samtidigt förbereda utvisningen. Mannen vände sig då till Europadomstolen, som stoppade utvisningen i väntan på prövning av mannens klagomål. 2011 beviljade den franska migrationsöverdomstolen mannen till sist flyktingstatus.

Europadomstolen har granskat proceduren och kritiserar den på flera punkter. I domen konstateras bland annat att den utredning av fallet som gjordes inom ramen för snabbprocessen inte i sig är tillräcklig för att garantera effektiva rättsmedel. I det här fallet grundade sig dessutom inte beslutet att använda snabbprocessen på de faktiska omständigheterna i målet, utan på att mannen tagit sig in olagligt i landet.

Domstolen anser också att prövningen i förvaltningsdomstolen i teorin gav möjlighet till en grundlig prövning. Den korta förberedelsetiden och att mannen bara fick träffa sin advokat en kort stund inför förhandlingen gjorde dock en riktig prövning omöjlig i praktiken.

Europadomstolen skriver i sin dom att denna typ av snabbprocess i migrationsärenden förekommer i många europeiska länder, och att en snabbare process i sig inte innebär någon kränkning av artikel 13. Men det förutsätter att dem asylsökande tidigare fått sitt fall grundligt prövat.

Slutligen konstaterar Europadomstolen att det i det här ärendet endast var dess ingripande enligt nummer 39 av Europadomstolens regler som stoppade utvisningen av mannen, som senare visade sig uppfylla kraven för att få asyl.

Läs Europadomstolens pressmeddelande!