Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domstolarnas oberoende hotas

Human Rights Watch oroas av utvecklingen i Ungern.

Den ungerska regeringens inskridanden mot domstolarnas oberoende och pressfriheten bryter mot Ungerns internationella åtaganden och sätter de mänskliga rättigheterna i fara. Det varnar människorättsorganisationen Human Rights Watch för, sedan Ungerns nya författning trädde i kraft den 1 januari.

Enligt Human Rights Watch innebär förändringarna sådana konsekvenser för skyddet av rättigheter och demokrati, att Ungern inte skulle uppfylla kraven för att få gå med i EU i dag.

Ändringarna i Ungerns rättssystem som har införts genom den nya författningen och genom andra lagar undergräver domstolarnas oberoende. En ny nationell domstolsmyndighet har införts. Domstolsmyndighetens ordförande har ensam befogenheten att tillsätta de flesta domartjänster. Tillsammans med den nyutnämnde överåklagaren kan ordföranden besluta om vilken domare som ska döma i ett visst mål. Därmed oskadliggörs den ungerska författningsdomstolen, som har meddelat en rad avgöranden som är kritiska mot regeringen. Domstolsmyndighetens ordförande är gift med en ledande medlem i regeringspartiet Fidesz, som har två tredjedels majoritet i det ungerska parlamentet.

I januari 2011 inrättades ett organ för reglering av medierna i Ungern. Regleringsorganet kan döma ut höga straffavgifter eller stänga medier som inte ser till att rapportera ”balanserat”.

Human Rights Watch varnar för att två grundprinciper i en demokratisk rättsstat sätts på spel i Ungern: rätten att kritisera regeringen och möjligheten att få regeringens övergrepp granskade av domstol.