Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-domstolen lanserar elektronisk målhantering

Via e-curia kan parter och domstol skicka in och nå handlingar elektroniskt.

EU-domstolen har nyligen lanserat sin nya portal e-curia. e-Curia är ett datasystem som kostnadsfritt ställs till förfogande för den som företräder en part vid någon av de tre domstolar som tillsammans utgör Europeiska unionens domstol. Med hjälp av e-Curia kan alla handlingar i ett mål från och med nu skickas elektroniskt till och från de tre domstolarnas kanslier.

Användningen av e-Curia innebär att advokater samt ombud som företräder medlemsstaterna, EU:s institutioner, organ och byråer inte längre behöver skicka in sina inlagor i pappersformat. De befrias även från skyldigheten att lämna in styrkta kopior av sina inlagor.

Syftet med e-curia är att effektivisera institutionens arbete och på så sätt bättre tjäna parternas intressen.

Den som är intresserad av att använda e-Curia kan ansöka om ett användarkonto genom att fylla i det ansökningsformulär som finns på följande sida: http://curia.europa.eu/e-Curia.