Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny praxis från JK om ersättning för frihetsberövande

Höjda ersättningar i vissa fall.

Justitiekanslern har beslutat om vissa ändringar av sin praxis i ärenden om ersättning enligt den s.k. frihetsberövandelagen. Ändringarna gäller beslut som meddelas efter den 1 januari 2012.

De huvudsakliga förändringarna är:

  • Höjda grundbelopp vid ersättning för lidande.
  • Förhöjd ersättning till unga som frihetsberövats.
  • Ingen förhöjd ersättning på grund av publicitet. 

Läs mer!