Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya brott från årsskiftet

Olaga förföljelse nytt brott vid stalkning.

En rad nya lagar och föreskrifter har trätt i kraft den senaste tiden. Bland annat har skyddet mot stalkning förbättrats. Begreppet besöksförbud har ersatts med kontaktförbud och ett nytt brott, olaga förföljelse, införs i brottsbalken.

En kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2011/2012 hittar du på regeringens hemsida.

Till skriften.