Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg förklarar i en debattreplik i på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 9/6 2012 varför förslaget om generellt prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt är ett hot mot rättssäkerheten.

Hovrätts- och kammarrättspresidenterna i nästan alla Sveriges hovrätter och kammarrätter krävde i en debattartikel på SvD Brännpunkt den 5/6 att generellt prövningstillstånd skulle införas för alla mål, med hänvisning till ekonomiska skäl.

Anne Ramberg deklarerar i sin replik att Advokatsamfundet inte tycker att förslaget är bra, och framhåller att det följer av grundläggande rättssäkerhetsprinciper att den enskilde som huvudregel ska ha rätt att få sin sak prövad i fler än en instans, särskilt i mål som kan leda till långa straff, administrativa frihetsberövanden eller skatte- och avgiftstillägg.