7 jun 2012

Elisabet Fura ny chefs-JO

Före detta advokat tog över som chefs-JO.

Den 1 juni tillträdde Elisabet Fura som ny chefs-JO. Hon efterträdde Cecilia Nordenfeldt, som gått i pension.

Elisabet Fura har just lämnat positionen som Sveriges domare vid Europadomstolen i Strasbourg. Hon valdes till domare där 2003. Dessförrinnan var Fura advokat och under en period också ordförande i Advokatsamfundet. Elisabet Fura utsågs år 2010 till hedersdoktor vid vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.