Antalet anmälningar om hot och våld mot domstolarna ökade med 30 procent från 2010 till 2011. Det skriver Ekot. Domstolsverket började begära in rapporter om incidenter från domstolarna 2008 och fick in 188 anmälningar. Sedan dess har antalet rapporterade händelser nästan fördubblats. År 2009 rapporterades 170 händelser, år 2010 225 och år 2011 301 händelser.

Domstolarnas rapporter till Domstolsverket gäller exempelvis trakasserier, skadegörelse, inbrott, hot och våld.

Ekots nyhet om de ökade hoten